Home

In 1985 ben ik mijn onderwijsloopbaan begonnen als bedrijfsleermeester aan de toenmalige Philips bedrijfsschool. Enkele jaren later heb ik de overstap gemaakt naar de theorie-component van de BBL-opleidingen.

Al vanaf 1985 werk ik met jonge mensen die een carrière starten in de Maakindustrie. Het doet mij deugd dat ik veel leerlingen heb mogen begeleiden die zich zodanig ontwikkelden dat zij nu in mooie beroepen en/of functies binnen de Maakindustrie werkzaam zijn.

Gedurende mijn loopbaan heb ik mij voortdurend laten informeren door en in de verschillende bedrijven, waardoor mijn kennis actueel is gebleven

Over Nesq

Na een aantal jaren nog 0,2 fte als docent gewerkt te hebben heb ik mijn arbeidsovereenkomst met het Summa College beëindigd en ben ik met ingang van 1 mei 2023 geheel zelfstandig. Ik heb dan meer tijd voor de activiteiten die ik leuk vind: als zelfstandige meer personen bewust te laten kiezen voor een carrière in de techniek, onder andere voor de stichting MVM (http://www.mvmdenbosch.nl/), het Baanderherencollege (https://bhc.osboxtel.nl/) en het Ambachtshuis (https://www.ambachtshuis-brabant.nl/).

Binnen de Maakindustrie dreigt een tekort aan vaklieden door de geringe instroom bij de technische opleidingen, veroorzaakt door een slecht imago van de Maakindustrie: (https://www.metaalnieuws.nl/aantal-mensen-met-technisch-beroep-neemt-toe-zorgen-over-instroom/)

Voor het voortbestaan van de industrie is het van essentieel belang dat het imago van de Maakindustrie binnen de maatschappij verbetert en vooral dat de Maakindustrie in het onderwijs bekendheid krijgt.

De beroepen in deze sector moeten als “cool” worden gekwalificeerd, nú en in de toekomst. We zullen gezamenlijk moeten werken aan het imago van de Maakindustrie.

Het verstrekken van juiste informatie en voorlichting spelen een belangrijke rol in de keuze van jongeren die een beroep moeten kiezen.

De toenemende belangstelling van de overheid voor beroepsopleidingen heeft er onder meer toe geleid dat er in de afgelopen periode diverse initiatieven zijn ontplooid met betrekking tot verbetering van het slechte imago. Continuïteit van juiste voorlichting is belangrijk omdat de vergijzing toeslaat in een beroepsgroep waar je het gekwalificeerde personeel niet eenvoudig kan vervangen.

Graag wil ik de laatste jaren van mijn werkzame leven op basis van ervaring, kennis en kunde, een bijdrage leveren aan het promoten van de Maakindustrie.

Ik ben Jurylid voor de Stichting Bevordering Vakmanschap en mag jaarlijks mede bepalen welke genomineerde vaklieden de ir. Noordhofprijs uitgereikt krijgen. (https://brainporteindhoven.com/noordhofprijs/

De belangen van de maakindustrie

Ik schrijf de Maakindustrie met een kapitale letter. Dit om het belang van deze industrie te onderstrepen.

Echter, buiten de Maakindustrie blijkt dat veel personen géén idee, of een totáál verkeerd beeld hebben van datgene wat zich in de Maakindustrie afspeelt. Voor het voortbestaan is het belangrijk dat het imago van deze financieel belangrijke sector met haar beroepen in deze branche de erkenning en waardering krijgt die het verdient.

Vooroordelen als: “vuil, gevaarlijk, zwaar werk”, zullen door ervaringsdeskundige vaklieden onmiddellijk weerlegd worden. De Maakindustrie heeft zich enorm ontwikkeld naar een moderne wereld, waar het personeel goed betaald wordt, het werk veilig is en er mooie producten gemaakt worden.

Contact

Nesq
Ton van Weert
06 41854049
Kievitstraat 18
5262 ZD Vught


Wilt u in contact komen met Ton van Weert of Nesq? Vul dan onderstaand contactformulier in en er zal contact opgenomen worden.